آرایش ساده برای نگهداری در نژاد دودل

  • مدت زمان ویدیو: 00:38
  • تعداد بازدید ویدیو: 399
  • تعداد بازدید صفحه:581
  • مشاهده ویدیو

مورفی یک سگ از نژاد گلدن دودل است. او بزرگ، رنگارنگ و فوق العاده شیرینه. میستی یک آرایش آسان با مراقبت و نگهداری راحت را به شما نشان می دهد که تعادل و سبکی را به این نوع نژاد ارائه دهد. او از ترکیبی از شانه‌های راهنما و مهارت‌های قیچی استفاده می‌کند.