آرایش توله مالتیز

  • مدت زمان ویدیو: 00:43
  • تعداد بازدید ویدیو: 424
  • تعداد بازدید صفحه:711
  • مشاهده ویدیو

در این جلسه، کورتنی یک توله سگ دوست داشتنی مالتیز را آرایش می کند. او به شما نشان می دهد که چگونه یک مدل کوتاه تر ایجاد کنید که ویژگی های مثبت این نژاد را نشان دهد. کورتنی از ترکیبی از شانه‌های راهنما و قیچی پیتاژ استفاده می‌کند. همانطور که او با شانه های راهنمای خود کار می کند، نشان می‌دهد که چگونه بدون ایجاد رد کلیپر، به ظاهری نرم و صاف دست یابید. او به شما نشان می دهد که چگونه به سرعت زوایای جلو و عقب توله سگ را کوتاه کنید و ساختار آن را به نمایش بگذارید. کورتنی آرایش را با یک مدل سر جذاب به پایان می‌رساند، موهای بالای سر(تاپ نات) را می‌بندد و گوش‌ها را طوری کوتاه می‌کند که با خط فک ترکیب شوند.

در این ویدیو یاد خواهید گرفت:

  • نحوه ایجاد شلوارک بر روی پاهای عقب.

  • چگونه به راحتی قیچی را در هنگام کار در دست خود بچرخانید و شانه را همزمان نگه دارید.

  • نحوه استفاده از قیچی پیتاژ برای ایجاد حالت ظاهری چشم.

  • نحوه زاویه دادن گوشها به خط فک.

  • نحوه‌ی ایجاد خطوط گردن.