آرایش پامرانین میکس

  • مدت زمان ویدیو: 00:53
  • تعداد بازدید ویدیو: 393
  • تعداد بازدید صفحه:652
  • مشاهده ویدیو

در این درس، کورتنی یک نژاد میکس پامرانین را آرایش می کند. این سگ بسیار زیباست، با این حال، او مجموعه ای از چالش های خاص خود را دارد. او یک سگ مسن است و باید بطور مخصوص کنترل شود تا امنیتش حفظ شود. او همچنین کمی پرخاشگر است و در طول فیلمبرداری دو بار کورتنی را گاز گرفت. این درس فقط در مورد آرایش با استفاده از شانه های راهنما، قیچی و پیتاژ نیست. بیشتر این درس در مورد رسیدگی به یک سگ مسن است، از جمله تمرکز ذهنی که برای انجام ایمن آن نیاز دارید.

در این ویدیو یاد خواهید گرفت:

  • چگونه گوش و دم پاپیلونی (نژاد پاپیلون) را از کلیپر دور نگه داریم.
    نحوه قیچی کردن خطوط مستقیم روی سگی که آرام نمی ایستد.
  • نکاتی برای حفظ خونسردی خود.
  • چگونه با کوتاهی هوشمندانه، حالت چهره را واضح‌تر کنیم.
  • چگونه موهای کم پشت بالای سر را به یک اندازه کوتاه کنیم.