ابزار مناسب جداکردن دستی

  • مدت زمان ویدیو: 00:06
  • تعداد بازدید ویدیو: 261
  • تعداد بازدید صفحه:419
  • مشاهده ویدیو

آشنایی با ابزار جدا کننده دستی در نژادهایی با موی خشن. 

دسته بندی ها

جدا کردن دستی تکنیک

مدرسین

Jennifer Hecker

سطح ویدیو

پیشرفته