نحوه برخورد با پت ها

  • مدت زمان ویدیو: 00:03
  • تعداد بازدید ویدیو: 391
  • تعداد بازدید صفحه:712
  • مشاهده ویدیو

جودی این ویدیو را با درسی کوچک درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با پت‌ها آغاز می‌کند. اگرچه این سگ به صورت مرتب آرایش نمی‌شود، اما خانواده‌اش عاشقش هستند و بسیار لوس‌اش می‌کنند. چنین ترکیبی ممکن است برای آرایشگران مشکل‌ساز باشد.

جودی در این درس کوتاه، چند نکته‌ی آموزشی فوق‌العاده را با شما به اشتراک می‌گذارد. انجام تمرینات کوتاه فرمان‌برداری با سگ، به شما کمک می‌کند که تجربه‌ی آرایش مثبتی را برای او فراهم کنید.
 

دسته بندی ها

گره زدایی آرایش / مدل دهی

مدرسین

Judy Hudson

سطح ویدیو

پیشرفته